Aktivní rekuperace

Při zpětném získávání energie se rozlišují 2 způsoby – aktivní a pasivní. Aktivní rekuperace v zimě použije teplý odpadní vzduch k ohřátí toho přiváděného z venku. V létě naopak dokáže přiváděný vzduch o několik stupňů ochladit a dovnitř vám tak proudí příjemný vánek. 

Systém funguje tak, že je teplý odpadní vzduch přiveden do výparníku, kde je z něj odebrána tepelná energie a teplonosná látka se v potrubí vypaří. Kompresor pak zahřátou teplonosnou látku stlačí, tím se zvýší její teplota a ohřátá pokračuje do kondenzátoru. Tam se voda ochladí a předá své teplo přiváděnému vzduchu. Celý chod můžete kdykoliv otočit a zaměnit výparník s kondenzátorem. Díky tomu můžete aktivní rekuperaci využívat celoročně. 

Vypouštěný teplý vzduch můžete navíc využít například k ohřátí zásobníku teplé vody. Odebrané teplo lze totiž akumulovat v zásobníku a použít jej až později.